Velkommen til

Himmerland Golf & Spa Resort

Grundejerforeningen Hole in One

Grundejerforeningen Hole in One har samtlige husejere i Himmerland Gold & Spa Resort (HGSR) som medlemmer. Der er 300 huse i alt, som ligger placeret i et af Himmerlands skønneste naturområder ved Himmerland Golf & Spa Resort.

Grundejerforeningens formål

“Er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder at indgå aftaler med Himmerlands Golf & Spa Resort (HGSR) om anlæg og drift af golfbane på de i lokalplan nr. 8 fra Farsø kommune til golfbane udlagte arealer”.

Websitet som kommunikationsplatform

Ovenstående er uddrag fra grundejerforeningens formålsparagraf. For at kunne opfylde formålet kræves kommunikation.

Foreningens bestyrelse har bl.a. valgt dette website, som en vigtig del af kommunikationen med foreningens medlemmer. Bestyrelsen vil anvende websitet til information om alle væsentlige tiltag.

Seneste 5 indlæg